Bilder från tomt området Björnfällan – februari 2020